Opći uvjeti poslovanja

SADRŽAJ PONUDE I OPĆI UVJETI

Hotel Ambasador ,dalje u tekstu Hotel, plasira i prodaje hotelske usluge prema objavljenim informacijama, opisu, terminu i važećem cjeniku, a sukladno potvrđenoj rezervaciji/sklopljenom ugovoru, u svoje ime i za svoj račun. Kao naručitelj usluge za krajnjeg korisnika može se pojaviti agencija ili turoperator te se odredbe općih uvjeta primjenjuju i na njih kao posrednike. Slanjem upita za rezervaciju potvrđujete da ste sporazumni s Općim uvjetima poslovanja hotela te isto postaje pravna obaveza. Prilikom pružanja usluga hotel primjenjuje pravila propisana kućnim redom, hotelijerskim i ugostiteljskim uzancama, a u skladu s važećim pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

REZERVACIJE SMJEŠTAJA I NAČIN PLAĆANJA

 • Nakon što uputite inicijalni upit za smještaj, smatrate se perspektivnim Korisnikom usluge smještaja. Svi zapisi se vode pod imenom prve imenovane osobe (ako je fizička onda ime i prezime, a ako je pravna onda naziv tvrtke) te se ista smatra Nositeljem rezervacije.
 • Nositelj rezervacije (ako je fizička osoba) mora biti stariji od 18 godina i ovlašten od drugo imenovanih da izvrši rezervaciju u ime svih osoba navedenih u upitu. Ispunjavanjem i slanjem zahtjeva za rezervaciju Nositelj rezervacije potvrđuje da je on/ona autoriziran za rezervaciju u ime svih i da se drugi s tim slažu, te da su oni isto vezani uvjetima rezervacije. Prilikom rezervacije Nositelj rezervacije dužan je dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije.
 • Upit za rezervaciju smještaja se smatra otvoreni upit proslijeđen hotelu bilo kojim načinom komuniciranja u pisanom obliku ( web stranica, dopis, e-pošta i sl.).

Na temelju otvorenog upita hotel će izvršiti predrezervaciju te će Nositelju rezervacije pisanim putem dostaviti iznos troška rezervirane usluge i uvjete poslovanja. Nositelj rezervacije je odgovoran za ispunjenje svih uvjeta poslovanja navedenih u predrezervaciji, a što se prvenstveno odnosi na uplatu depozita za podmirenje troškova rezerviranih usluga. 

 • Rezervacija smještaja za odgovarajući termin je valjana (stupa na snagu) samo nakon pismene potvrde od strane hotela i primitka depozita specificiranog u konkretnoj ponudi, te uz poslanu potvrdu rezervacije od strane hotela. Kad je rezervacija izvršena elektronskim putem ista je važeća uz autorizaciju kreditne kartice. Ovako pripremljene potvrde rezervacija se do dospijeća depozita smatraju privremenima ako u ponudi nije drugačije naznačeno, a ako se kopija uplate depozita ne dostavi hotelu u zadanom vremenskom roku, ili se ne dostavi broj kreditne kartice za autorizaciju ponuda se automatski smatra kao istekla opcija.
 • Nositelj rezervacije je odgovoran za sva plaćanja ( depozit i ostatak računa). Ostatak računa ( razlika u odnosu na uplaćeni depozit i ukupni trošak rezerviranih usluga), Nositelj rezervacije obvezan je podmiriti najkasnije zadnji dan boravka u hotelu uz obveznu prethodnu autorizaciju kreditne kartice ili uplatu depozita.
 • Na hotelskoj recepciji plaćanje je moguće jednokratno kreditnim karticama (Mastercard, Visa, JCB, Union Pay, Diners Club/Discover, Amex), debitnim karticama (Maestro, V PAY, Visa) te gotovinom (EUR).
 • Ispunjenjem uvjeta navedenih u predrezervaciji prihvaćate Opće uvjete poslovanja hotela te navedeno predstavlja formalno pravno zaključenje ugovora. Ugovor će se smatrati formalno pravno zaključenim i bez plaćanja depozita i dostave elemenata kreditne kartice za jamstvo ako je naručitelj rezervacije nakon upita dobio pismeno odobrenje hotela i potom izvršio samo pismeno potvrđivanje rezervacije za sebe ili u svoje ime za druge. U formalno pravnom smislu odgovornost uvijek ima nositelj rezervacije i ne može svoju odgovornost prenijeti na osobe za koje je izvršio rezerviranje.
 • Rezervacije se ne primaju od osoba mlađih od 18 godina. U tim slučajevima zadržavamo pravo odbijanja obrade upita za rezervacijom bez navođenja bilo kakvog razloga. Hotel zadržava pravo odbiti, otkazati ili izmijeniti rezervaciju ukoliko je došlo do zlouporabe rezervacijskog sustava ili je ista napravljena pogreškom korisnika.
 • Kasni odlazak (“check-out“) je moguć samo uz prethodnu potvrdu recepcije te uz doplatu:
 • doplata za kasni odlazak (12-18h): 50% od cijene jednog noćenja  po sobi
 • doplata za kasni odlazak (od 18h nadalje): 100% od cijene jednog noćenja po sobi

Napomene vezane uz postupak rezervacije:

 • Molimo uzmite u obzir da se osobe od 12 i više godina smatraju odraslima te im se naplaćuje puna cijena. Prilikom rezerviranja smještaja, obvezni ste djecu stariju od navedenog pribrojiti odraslim osobama.
 • Želite li promijeniti ili otkazati napravljenu rezervaciju, izmjene možete napraviti u skladu s Uvjetima otkaza rezervacije.
 • Hotel će pripremiti pomoćni krevet samo ukoliko su tijekom postupka rezervacija punim imenom navedene minimalno 3 osobe koje plaćaju i ako su te osobe navedene tijekom izračuna cijena , uz prethodan uvjet da izabrani tip sobe ima mogućnost smještaja 3 osobe.
 • Hotel pridržava pravo odbiti, otkazati ili izmijeniti rezervaciju ukoliko je došlo do zlouporabe rezervacijskog sustava ili je ista napravljena očiglednom greškom korisnika.

SMJEŠTAJ U HOTELU

 • Raspored smještajnih jedinica određuje recepcija. Ukoliko gost nije izričito ugovorio sobu posebnih odlika, prihvatit će dodijeljenu službeno registriranu smještajnu jedinicu.

OSTALI UVJETI SMJEŠTAJA

 • Prijava u hotel i ulazak u sobu (“check-in“) moguće nakon 15:00 h na dan dolaska.
 • Odjava iz hotela i napuštanje sobe (“check-out“) moguće do 12:00 h na dan odlaska.
 • Rezervaciju držimo do 18:00 h, na dan dolaska.
 • Hotel zadržava pravo uskraćivanja usluge boravka te ostalih usluga onim gostima čije ponašanje na bilo koji način nije u skladu s kućnim redom hotela, koje remeti mir i dostojanstvo drugih gostiju ili osoblja, ili koje ugrožava njihovu sigurnost ili dobrobit.
 • Hotel ne prima na smještaj osobe mlađe od 18 godina bez pratnje punoljetne osobe.
 • Uprava zadržava pravo zatvoriti SPA ili njihov pojedini dio (vanjski bazen, fitness, saune i sl.) u slučaju neophodnih popravaka te potrebnog održavanja ili sezonskog zatvaranja tijekom zimskog perioda.
 • S obzirom na postojeće razlike unutar istih tipova soba, navedene fotografije su samo ilustrativne i informativne prirode te ne moraju odgovarati stvarno rezerviranoj sobi.

BORAVIŠNA PRISTOJBA

 • Boravišna pristojba nije uključena u navedene cijene smještaja, već se obračunava na licu mjesta.
 • Odluku o visini boravišne pristojbe utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.
 • Djeca do 11,99 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu dok djeca od 12 do 17,99 imaju 50% popusta.
 • Boravišna pristojba je izražena u EUR.
 • Iznos plaćene boravišne pristojbe, jasno je istaknut na računu koji se izdaje korisniku prilikom obračuna i plaćanja usluge.

CIJENE USLUGA

 • Cijena usluge predstavlja iznos po osobi/danu ili po sobi/danu kako je istaknuto u cjeniku usluga. Dodatne usluge nisu uključene u cijenu i korisnik ih dodatno plaća. Hotel zadržava pravo izmijene cijena usluga u svako vrijeme.
 • Korisnicima koji su uplatili depozit ili pružili prihvatljivu garanciju rezervacije Hotel jamči cijene koje su bile na snazi kada je rezervacija napravljena.
 • Za boravke bez izvršene rezervacije vrijede cijene i uvjeti po važećem cjeniku na recepciji.
 • Promotivne pakete/promocije nije moguće međusobno kombinirati.
 • Cijene usluga uključuju PDV.

KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

 • Ponuđeni smještajni i ostali kapaciteti opisani su prema službenoj kategorizaciji Republike Hrvatske. Hotel ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i samog objekta u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe. Hotel ne odgovara u slučaju netočnih podataka od strane poslovnih partnera.

PRAVO GOSTA NA IZMJENE I OTKAZ REZERVACIJA

 • U slučaju da gost želi izmijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno ( e-mailom, poštom).
 • U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, ovisno o datumu prispijeća obavijesti o otkazu u hotel primjenjuje se slijedeći uvjeti otkaza rezervacija

 

Uvjeti otkaza rezervacija po redovnim cijenama:

- rezervacije se održavaju do 6 sati po srednjoeuropskom vremenu na dan dolaska.

 

1.1.-31.3./1.11.-31.12. Za sve rezervacije otkazane do 3 dana prije dolaska (do 10 sati po srednjoeuropskom vremenu) ne naplaćuje se otkaz. Za sve otkaze rezervacije u roku od 3 dana od datuma dolaska naplaćuje se puni iznos prvog noćenja.

 

1.4.-14.6./16.9.-30.10. Za sve rezervacije otkazane do 5 dana prije dolaska (do 10 sati po srednjoeuropskom vremenu) ne naplaćuje se otkaz. Za sve otkazane rezervacije u roku od 5 dana od datuma dolaska naplaćuje se puni iznos prvog noćenja.

 

15.6.-15.9. Za sve rezervacije otkazane do 7 dana prije dolaska (do 10 sati po srednjoeuropskom vremenu) ne naplaćuje se otkaz. Za sve otkazane rezervacije u roku od 7 dana od datuma dolaska naplaćuje se puni iznos prvog noćenja.

 

- otkazivanje rezervacija nakon prijave u hotel (skraćivanje boravka u odnosu na prvotnu rezervaciju): Hotel naplaćuje naknadu za otkaz u iznosu od 50% vrijednosti preostalih rezerviranih i neiskorištenih dana.

 

Uvjeti otkaza rezervacija po posebnim cijenama uz nepovratno plaćanje                   ( Prepaid Non Refundable) :

 

 • Rezervacija se drži do 18:00 h , na dan dolaska.
 • nakon izvršenja rezervacije Hotel će gostu naplatiti puni (100%) iznos rezervacije     
 • Hotel zadržava uplaćenu akontaciju u cijelosti
 • Ukoliko gost odluči napustiti hotel prije isteka rezerviranog termina hotel nema obavezu izvršiti povrat naplaćenog iznosa

 

 • U svakom slučaju, storno se prihvaća samo od nosioca rezervacije.
 • Ukoliko gost u rezerviranu smještajnu jedinicu ne dođe do 24 sati na dan početka usluge, a nije prethodno obavijestio Hotel, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom troškovniku. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, Hotel zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.
 • Gost treba dostaviti važeće podatke kreditne kartice koju će Hotel teretiti u navedene svrhe. U slučaju da su podaci kreditne kartice neispravni, Hotel će o tome obavijestiti gosta te otkazati rezervaciju.

PRAVO HOTELA NA IZMJENE I OTKAZ REZERVACIJA

 • Hotel zadržava pravo u svakom trenutku izmijeniti rezervaciju ili način pružanja usluga, ako se pojave okolnosti koje su izvan naše kontrole, koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili odgoditi.
 • Potvrđena smještajna jedinica se može zamijeniti smještajnom jedinicom iste ili više kategorije uz zadržavanje iste cijene koja je bila važeća u vrijeme potvrde rezervacije te pravovremeno informiranje gosta o promjeni.
 • U slučajevima kada zamjenski smještaj nije moguće pronaći, a rezervacija je plaćena unaprijed, Hotel zadržava pravo otkazati rezervaciju te izvršiti povrat cjelokupno uplaćenog iznosa.

OBVEZE I ODGOVORNOST KORISNIKA USLUGE

 • Korisnik usluge je obvezan posjedovati valjanu osobnu dokumentaciju potrebnu prilikom dolaska i odlaska iz Hotela, poštivati carinske i druge propise RH, te se pridržavati kućnog reda i naputaka osoblja hotela.
 • Korisnik usluge je dužan prije dolaska provjeriti vizni režim između Republike Hrvatske i zemlje iz koje dolazi, te provjeriti da li je potreban kakav dodatni putni dokument za njegov ulazak i boravak u RH.
 • Gost je dužan čuvati imovinu, kao i sav namještaj, uređenje, opremu i okoliš u istom stanju i uvjetima kakvi su bili na početku korištenja usluge. Za bilo koju vrstu oštećenja snosi odgovornost i za istu je dužan nadoknaditi trošak hotelu.

OBVEZE HOTELA PREMA KORISNIKU USLUGE

 • Obveza Hotela je briga o kvaliteti pružene usluge, sukladno zakonskim propisima, pravilima struke, te općeprihvaćenim uzancama i običajima u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti. Hotel će nastojati preuzete obveze ispunjavati u cijelosti osim ako dođe do okolnosti koje su izvan naše kontrole.

DODATNE USLUGE

 • Plaćanje dodatnih usluga je po dogovoru ili važećem cjeniku. Hotel ne preuzima odgovornost za usluge pružene putem drugih pružatelja usluga. Ukoliko gost želi koristiti dodatne usluge, iste je potrebno unaprijed javiti na recepciji.

DRUŠTVENA DOGAĐANJA I SLIČNO

 • Za organizaciju događaja ( rođendanska zabava, vjenčanje, cocktail party, večera i sl.) potrebno je unaprijed kontaktirati Hotel te dogovoriti sve uvjete. U svezi s tim moguć je i dodatni trošak kojeg određuje Hotel.

SIGURNOST I VRIJEDNOSTI

 • Hotel ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu iste.
 • Bilo kakve dragocjenosti u sobi hotela ostavljate na vlastitu odgovornost.
 • Hotel ne snosi nikakvu odgovornost za gubitak istih ako nisu bile prijavljene i pohranjene u sef (dostupan u svakoj sobi).
 • Gubitak stvari ili krađa prijavljuje se hotelskoj recepciji i nadležnoj policijskoj upravi.

ODGOVORNOST HOTELA

 • Hotel ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju smrti, bolesti ili ozljede bilo koga u hotelu, izvan pokrića police osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode), ako štetni događaj nije prouzročio hotel ili njegovo osoblje krajnjom nepažnjom.
 • Hotel nije odgovoran za gubitak, prekid ili zakašnjenje zbog bilo kakvog uzroka izvan naše kontrole uključujući ali ne ograničavajući se samo na višu silu, eksplozije, nevrijeme, požar ili nesreće, rat ili prijetnju ratom, civilne nerede, restrikcije, mjesne zakone ili bilo kakve mjere državnih ili lokalnih vlasti, štrajkove, zabrane ulaza ili druge industrijske akcije ili prekide.
 • U slučajevima oslobađanja od obveze izvršenja, odgovornost hotela se ograničava samo na povrat iznosa koji nam je uplaćen vezano za rezervaciju.
 • Hotel ne snosi odgovornost za reklamaciju koja bi proizašla zbog kvara mehaničke i druge opreme u smještaju; npr. toplinske pumpe, bojlera i sl. niti za prekid komunalnih usluga (struja, voda, plin i sl.)
 • Hotel nije odgovoran za buku ili ometanje koje dolazi izvan granica posjeda hotela ili koje je van kontrole hotelskog osoblja.
 • Hotel nije odgovoran za događaje izvan naše kontrole, kao loše vrijeme, zakašnjenja drugih prijevoznika, kvar kućanskih aparata, ozljede koje nastanu nepropisnim korištenjem opreme i nepridržavanjem uputa, ako i namjerno izazvanom štetom od strane korisnika usluge hotela.

GDPR – PRAVILA PRIVATNOSTI

 • U skladu sa člankom 6. st. 1. t. c) i e) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, odnosno Opće uredbe o zaštiti (GDPR), osobni podaci mogu se prikupljati u zakonitu svrhu obrade i to radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade kao i radi izvršavanja zadaća od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade u smislu obveza na omogućavanje pristupa podacima.
 • Važećim propisima Republike Hrvatske određeno je da je pružatelj usluge smještaja u ugostiteljskom objektu registriranom za pružanje usluga smještaja (odnosno turistička agencija koja je za to ovlaštena od strane pružatelja takve usluge), dužan prikupiti i u jedinstveni sustav prijave i odjave turista eVisitor unijeti sljedeće osobne podatke osobe koja koristi uslugu smještaja (gost/turist):
  1. Prezime i ime
  2. Mjesto, država i datum rođenja
  3. Državljanstvo
  4. Vrsta i broj isprave o identitetu
  5. Prebivalište (boravište) i adresa
  6. Datum i vrijeme dolaska, odnosno odlaska iz objekta
  7. Spol
  8. Temelj za oslobođenje od plaćanja boravišne pristojbe odnosno za umanjenje plaćanja boravišne pristojbe.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA

 • U interesu je gosta da svoj prigovor pokuša riješiti odmah u odredištu. Gost je dužan surađivati s osobljem Hotela u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, gost mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu gost mora priložiti pisanom prigovoru.
 • Pisani prigovor gost je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon korištenja usluge. Ukoliko gost uloži pismeni prigovor nakon tog roka, Hotel takav prigovor nije dužan uzeti u obzir. Hotel će riješavati samo one prigovore koji se nisu mogli otkloniti na licu mjesta.
 • Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača, prigovori na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu se podnose u pisanom obliku na adresu: RETOI d.o.o., Hotel Ambasador, Trumbićeva obala 18, 21000 Split, RH ili elektroničkim putem na adresu info@ambasadorsplit.com uz navođenje imena i prezimena, te kontakta za dostavu odgovora.
 • Odgovor na prigovor Hotel dostavlja u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana zaprimanja prigovora, na adresu koju je gost ostavio kao kontakt, odnosno na adresu sa koje je prigovor pristigao.
 • Dok postupak rješenja traje, gost se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže bilo koje druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu gost se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.

 

SUDSKA NADLEŽNOST

 • Svi eventualni sporovi ili nesuglasice će se nastojati riješiti mirnim putem te dogovorno na način prihvatljiv za obje strane.
 • Ukoliko ne može doći do rješenja ugovaraju mjesnu nadležnost Trgovačkog suda u Splitu.